Terug

Centrumplan Bussum

Centrumplan Bussum

Omschrijving (toelichting)

De herijkte Gebiedsvisie en het Centrumplan Bussum vormen de basis voor het Gebiedsprogramma Bussum Centrum. In dit programma worden alle acties voor de korte, middellange en lange termijn opgenomen. Daarnaast werken we aan de doorontwikkeling van het Centrummanagement Bussum. 

Omschrijving (label)
Begroting 2021Publicatiedatum: 05-11-2020

Inhoud