Omschrijving (toelichting)

Dit doen we door:

  • Het aardgasloos bouwen van alle nieuwbouw sociale huurwoningen.
  • Het realiseren van aardgasvrije wijken in samenwerking met onze regionale partners vanuit de Regionale Energie Strategie.
  • Continueren en intensiveren van de ondersteuning van de buurtgerichte aanpak voor het verduurzamen van particulieren woningen. Hierbij werken we samen met onze partners binnen Samen Sneller Duurzaam zoals WattNu en georganiseerde bewonersnetwerken in de wijken.
  • Duurzaamheidsleningen verstrekken die particuliere woningeigenaren kunnen gebruiken om hun woning te verduurzamen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021