Omschrijving (toelichting)

Wij zorgen voor laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening conform het gemeentelijk beleidsplan Hulp bij schulden 2019-2022. Samen met hulpverlenende organisaties zetten wij in op preventie en vroegtijdige dienstverlening. In 2021 versterken wij het netwerk van dienstverlenende organisaties onder meer met het organiseren van een netwerkbijeenkomst voor de organisaties en met de informatiecampagne voor intermediairs om (onze voorzieningen voor) schuldhulpverlening breed onder de aandacht te brengen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021