Omschrijving (toelichting)

Wij bieden passende en rechtmatige inkomensondersteuning aan onze inwoners. In 2021 herzien en actualiseren wij de Fraudeverordening Participatiewet. Wij zetten extra in op armoede bij gezinnen met kinderen. Armoede kan een oorzaak en/of een gevolg zijn van sociaal isolement (eenzaamheid). De aanpak tegen sociaal isolement wordt nader beschreven in programma 7.

Omschrijving (label)
Begroting 2021