Omschrijving (toelichting)

We informeren bewoners over particuliere verantwoordelijkheden, klimaatverandering, klimaat/ waterbestendig bouwen en inrichten, subsidieregelingen en dergelijke. Dat doen we via gemeentelijke (sociale) media zoals de website, facebook, twitter, flyers, folders etc. Het doel van deze informatie: het moet voor bewoners en bedrijven duidelijk zijn wat de gemeente doet en waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn.

Omschrijving (label)
Begroting 2021