Omschrijving (toelichting)

Wij faciliteren inwoners van jong tot oud om te bewegen in de buitenruimte. Denk aan beweegtuinen binnen de bestaande parken en wandelgebieden. Buurtsportcoaches zijn hiervoor beschikbaar. Daarnaast vragen wij actief aandacht voor de aanleg van beweegtuinen bij ruimtelijke projecten die gericht zijn op huisvesting voor ouderen. Deze beweegtuinen willen wij graag in samenwerking met de samenleving realiseren.

Omschrijving (label)
Begroting 2021