Omschrijving (toelichting)

In de regio werken we intensief samen om onze inwoners gezonder te maken op weg naar 2040. We zetten in op leefstijl, gezond gedrag en een gezonde leefomgeving en hebben onze ambities en activiteiten gebundeld in het preventieprogramma 2019-2022: Samen voor Gezond. We zetten in 2021 verdere stappen voor de aanpak van de drie landelijke thema's roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.
We maken daarbij gebruikt van de volgende programma’s/activiteiten: Preventie en Handhaving Alcohol Jeugd, activiteiten voor jong en oud door buurtsportcoaches, rookvrije schoolpleinen en speeltuinen, programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

Omschrijving (label)
Begroting 2021