Omschrijving (toelichting)

Het college heeft al eerder de urgentie benoemd rondom de besluitvorming over de toekomst van de archiefdienst. Op dit moment is de archiefdienst een maatje te klein is om zich goed door te ontwikkelen naar een moderne archiefdienst. In 2021 wil het college een voorstel over de fusie van de archiefdiensten ter besluitvorming voorleggen. Het voorstel geeft ook inzicht in de incidentele implementatiekosten, die nodig zijn voor een gezamenlijk archief.

Omschrijving (label)
Begroting 2021