Terug

Beperken nadelige gevolgen voor het milieu

Beperken nadelige gevolgen voor het milieu

Omschrijving (toelichting)

We beperken nadelige gevolgen voor het milieu, zoals de verontreiniging van oppervlaktewater door overstortingen en lozing van afvalwater, door de regenwaterafvoer af te koppelen van het vuilwaterriool en woonboten aan te sluiten op het openbare rioolstelsel.

Omschrijving (label)
Begroting 2021Publicatiedatum: 05-11-2020

Inhoud