Omschrijving (toelichting)

In de TVW bepalen we met welke wijken we voor 2030 aan de slag gaan. Dit doen we op basis van een afwegingskader dat onder andere rekening houdt met het tijdpad, kansen, risico's en kosten voor inwoners en gemeente. Voor de gekozen wijken gaan we vervolgens aan de slag met een wijkuitvoeringsplan. 

Omschrijving (label)
Begroting 2021