Omschrijving (toelichting)

Door de komst van de landelijke Omgevingswet en de Omgevingsvisie van Gooise Meren zal veel veranderen. Uitgangspunt bij de Omgevingsvisie is om uit te gaan van de bestaande kwaliteiten binnen de gemeente. Erfgoed is, naast een prettige woonomgeving, goede bereikbaarheid en een groene parel, een belangrijke kwaliteit voor Gooise Meren. Omdat erfgoed daarmee een van de dragers is voor de Omgevingsvisie, is het van belang om de kernkwaliteiten van ons erfgoed te benoemen en een ontwikkelperspectief te schetsen. In 2020 zijn daar stappen in gezet. Zo hebben we een biografie opgesteld van Gooise Meren aan de hand van de ontwikkeling van onder meer het landschap en de historische bebouwing. Op basis daarvan hebben we de belangrijkste thema’s en verhaallijnen voor erfgoed bepaald. In 2021 zorgen we dat de beleidsvertaling landt in de Omgevingsvisie.

Omschrijving (label)
Begroting 2021