Omschrijving (toelichting)

Voor het borgen van de afvoer van stedelijk water (huishoudelijk afvalwater, grondwater en hemelwater) moet dagelijks onderhoud worden gepleegd. Daarnaast dienen riolering en gemalen na het verlopen van hun levensduur te worden vervangen. 

Omschrijving (label)
Begroting 2021