Omschrijving (toelichting)

Vanuit het SPV 2030 zijn in heel Nederland regionale verkeersveiligheidsambassadeurs benoemd Onze gemeente heeft de ambassadeur voor de regio Gooi en Vechtstreek geleverd. De ambassadeurs zetten zich actief in op verkeersveiligheid waarbij de regionale samenwerking en risico-gestuurde aanpak centraal staan. Om de doelstellingen vanuit het SPV 2030 te realiseren zijn er voor de ambassadeurs 3 subdoelstellingen geformuleerd:
1. Betere regionale samenwerking op verkeersveiligheid
2. Meer bestuurlijke prioriteit voor verkeersveiligheid
3. Maatschappelijke aandacht voor verkeersveiligheid

Omschrijving (label)
Begroting 2021