Omschrijving (toelichting)

In onze gemeente zijn op dit moment 180 panden beschermd als gemeentelijk monument. Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten betreft een continu proces. Na de actualisatie van gemeentelijke monumenten in Bussum gaan we in 2021 en 2022 verder met Muiden en Muiderberg. Samen met stakeholders onderzoeken we welke panden op de gemeentelijke monumentenlijst moeten komen. Tussentijdse voordrachten door erfgoedverenigingen voor de aanwijzing worden gedurende het jaar in behandeling genomen. Vanwege nader dan wel lopende bezwaar- en beroepsprocedures kan het voorkomen dat voor enkele voorgedragen panden of objecten meer tijd nodig is.

Omschrijving (label)
Begroting 2021