Omschrijving (toelichting)

We werken in 2021 aan het Actieplan Geluid. Een Actieplan Geluid is een verplichting vanuit de Europese Unie. Het plan omvat geluidsnormen voor lokale wegen en industrie en beschrijft de plannen van de lokale overheid om aan de normen tegemoet te komen, als er niet aan voldaan zou worden. We kijken naar normen voor geluid vanuit een breder leefbaarheidsperspectief. In een proces van co-creatie komen we tot verbeterplannen voor geluidoverlast in het algemeen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021