Omschrijving (toelichting)

Door in samenwerking met de politie te monitoren zijn wij goed op de hoogte van de ontwikkelingen rond deze misdrijven. Op hotspots wordt ingezet om misdrijven de kop in te drukken. Personen die in het bezit zijn van inbrekerswerktuig, krijgen op basis van de APV een last onder dwangsom opgelegd. Door in te zetten op Burgernet en bewoners te stimuleren om verdachte situaties te melden, proberen wij de heterdaadkracht te vergroten. Met de controle op het digitaal opkopers register (DOR) gaan wij de illegale verkoop van gestolen goederen tegen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021