Omschrijving (toelichting)

In dit beleidsplan werken we de verdere ambulantisering van het beschermd wonen uit. Deze opgave impliceert een verschuiving van de regionale taak om gezamenlijk te voorzien in 24-uurs voorzieningen, naar de lokale taak om zeer kwetsbare inwoners die zelfstandig gaan wonen te ondersteunen. De aanpak 'personen met verward gedrag', de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn integraal onderdeel van dit beleidsplan. 

Kwaliteit (toelichting)

Het nieuwe regionale beleidsplan wordt niet eind 2020, maar in 2021 vastgesteld. De ontwikkeling van het nieuwe regionale beleidsplan is  in verband met de Corona crisis vooruitgeschoven om ruimte te maken voor de waarborging van vitale gemeentelijke taken.