8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Financiële bijstellingen

Totaal financieel beeld programma 8

Terug naar navigatie - Totaal financieel beeld programma 8
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 april Wijzigingen 1e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 6.916 125 89 7.129
Totaal baten -827 -29 173 -683
Resultaat voor bestemming 6.092 97 262 6.450
Toevoeging reserves 0 0
Onttrekking reserves -151 -151
Resultaat na bestemming 5.941 97 262 6.299