6. Programma Werk en Inkomen

Financiële bijstellingen

Totaal financieel beeld programma 6

Terug naar navigatie - Totaal financieel beeld programma 6
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 april Wijzigingen 1e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 20.852 -32 25 20.845
Totaal baten -13.040 0 0 -13.040
Resultaat voor bestemming 7.812 -32 25 7.805
Toevoeging reserves 0 0
Onttrekking reserves -215 -215
Resultaat na bestemming 7.597 -32 25 7.590