Omschrijving (toelichting)

We zetten in op nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van schoolgebouwen.

Kwaliteit (toelichting)

Er is een gewijzigd financiële beeld naar aanleiding van de aanbevelingen uit de second opinion van HEVO met betrekking tot het IHP en tijdelijke huisvesting. De financiële gevolgen worden in de afwegingen bij de Perspectiefnota 2021-2024 meegenomen.