Omschrijving (toelichting)

In 2020 is er een bredere frontoffice voor klantcontacten ingericht, die te standaardiseren (aan)vragen van inwoners en bedrijven snel en in één keer kan afhandelen en alle eerste lijns contacten kan verzorgen.

Kwaliteit (toelichting)

Door de corona maatregelen zijn we genoodzaakt om de planning voor de verbreding van de frontoffice aan te passen. Volgens de aangepaste planning starten we in september 2020 (i.p.v. april 2020) met de verbreding van de frontoffice, hierdoor zal de planning doorschuiven tot medio 2021.