Kwaliteit (toelichting)

Naar aanleiding van het succes van de duurzaamheidslening willen we het budget van € 400.000 met € 200.000 ophogen naar € 600.000. Bijkomende kosten zijn de rentelasten (circa 1% op jaarbasis) en de uitvoeringskosten van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (0,5 % van bedrag uitstaande leningen). De duurzaamheidslening is een revolverend fonds aflossing vloeit terug naar het gemeentelijke fonds en komt weer beschikbaar voor nieuwe leningen.