Omschrijving (toelichting)

Het in 2018 en 2019 ontwikkelde beleid om kinderen onder de 18 niet te laten drinken, krijgt een vervolg.  Bewustwording onder jongeren, ouders, onderwijs, (sport)verenigingen en horeca krijgt in een regionale aanpak veel aandacht. Na de actie NIX18 volgt de actie 'Hier fix je nix'. 

Kwaliteit (toelichting)

Als gevolg van de Corona maatregelen zijn de activiteiten omtrent alcohol en jeugd stilgelegd.

Hier Fix je Nix: De alcoholcampagnes zijn stilgelegd/uitgesteld.   

Mysteryshop onderzoek: Jongeren mogen nu niet sporten, feesten of naar de kroeg.  Het voor dit  voorjaar geplande mysteryshop onderzoek wordt daarom doorgeschoven naar een later moment,  afhankelijk van de maatregelen.  

Preventie en Handhaving Plan Alcohol Jeugd 2021-2025 (PHP): De geplande bijeenkomst om steakholders te laten meedenken en input op te halen voor het nieuwe PHP kon niet doorgaan in maart. De GGD gaat verder met het schrijven van een concept PHP.  Het betrekken van steakholders gaat in aangepaste vorm gebeuren.