Omschrijving (toelichting)

We zetten in op nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van schoolgebouwen.Toelichting

--

Kwaliteit

Er is een gewijzigd financiële beeld naar aanleiding van de aanbevelingen uit de second opinion van HEVO (bedrijf in advies en bouwmanagement huisvesting en vastgoed) met betrekking tot het IHP en tijdelijke huisvesting. De financiële gevolgen zijn in de afwegingen bij de Perspectiefnota 2021-2024 meegenomen.