Recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's
Financiële Recapitulatie Programma's Lasten / Begroting Begrotingswijzigingen Wijzigingen 2e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
(bedragen x € 1.000) Baten 2020 t/m 1 augustus
Programma 1 L 4.737 733 -32 5.438
B -681 -20 -12 -713
Resultaat voor bestemming 4.056 713 -44 4.725
Programma 2 L 5.846 1.214 -52 7.008
B -125 79 -10 -56
Resultaat voor bestemming 5.721 1.293 -62 6.952
Programma 3 L 8.540 1.018 -266 9.292
B -2.749 -79 260 -2.568
Resultaat voor bestemming 5.791 939 -6 6.724
Programma 4 L 11.715 2.378 334 14.427
B -7.135 -2.978 -701 -10.814
Resultaat voor bestemming 4.580 -600 -367 3.613
Toevoeging reserves L 0 513 0 513
Onttrekking reserves B -96 -500 0 -596
Resultaat na bestemming 4.484 -587 -367 3.530
Programma 5 L 18.835 1.698 145 20.678
B -14.246 -503 -478 -15.227
Resultaat voor bestemming 4.589 1.195 -333 5.451
Toevoeging reserves L 0 0 0 0
Onttrekking reserves B -21 -130 0 -151
Resultaat na bestemming 4.568 1.065 -333 5.300
Programma 6 L 20.852 -7 325 21.170
B -13.040 0 0 -13.040
Resultaat voor bestemming 7.812 -7 325 8.130
Toevoeging reserves L 0 0 0 0
Onttrekking reserves B -215 0 -90 -305
Resultaat na bestemming 7.597 -7 235 7.825
Programma 7 L 39.030 1.717 -1.856 38.891
B -6.534 176 150 -6.208
Resultaat voor bestemming 32.496 1.893 -1.706 32.683
Toevoeging reserves L 13.090 0 -13.090 0
Onttrekking reserves B -2.562 0 2.170 -392
Resultaat na bestemming 43.024 1.893 -12.626 32.291
Programma 8 L 6.916 268 -61 7.123
B -827 144 0 -683
Resultaat voor bestemming 6.089 412 -61 6.440
Toevoegingen in reserves L 0 0 0 0
Onttrekkingen reserves B -151 0 0 -151
Resultaat na bestemming 5.938 412 -61 6.289
Programma 9 L 20.450 -1.368 149 19.231
B -87.640 -2.420 -941 -91.001
Resultaat voor bestemming -67.190 -3.788 -792 -71.770
Toevoegingen in reserves L 0 82 0 82
Onttrekkingen reserves B -13.990 -2.016 13.290 -2.716
Resultaat na bestemming -81.180 -5.722 12.498 -74.404
Saldo 0 0 -766 -766