2. Programma Veiligheid

Financiële bijstellingen

Handhaving en APV

Terug naar navigatie - Handhaving en APV

Op het gebied van handhaving in relatie tot corona is o.a. een beveiligingsbedrijf ingehuurd. De extra kosten kunnen binnen het budget handhaving worden opgevangen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0 (incidenteel)

Totaal programma 2

Terug naar navigatie - Totaal programma 2
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 augustus Wijzigingen 2e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 5.846 1.214 -52 7.008
Totaal baten -125 79 -10 -56
Resultaat voor bestemming 5.721 1.293 -62 6.952
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming