Bijlage 1 Begrotingswijzigingen 2020

Overzicht begrotingswijzigingen 2020 tot en met 1 augustus

Terug naar navigatie - Overzicht begrotingswijzigingen 2020 tot en met 1 augustus
 1. 2e voortgangsverslag 2019 (Rb 6-11-2019), geboekt op alle programma’s;
 2. Uitvoeringskrediet project Centrum keverdijk (Rb 11-12-2019), geboekt op programma 4;
 3. Hockeyvelden Bredius (Rb 22-1-2020), geboekt op investering;
 4. Sloop- en Nieuwbouwwerkzaamheden Sportpark-zuid (Rb 22-1-2020), geboekt op investering;
 5. Compensatieregeling betaalbare woning Gooise Meren (Rb 15-4-2020), geboekt op reserve;
 6. Krediet voor optimalisatie van Sportpark Naarden (Rb 15-4-2020), geboekt op investering;
 7. Uitvoeringsontwerp Oostelijke vestingwallen Muiden (Rb 15-4-2020), geboekt op investering;
 8. Restauratie bruggen Oud Blaricummerweg (Rb 22-4-2020), geboekt op investering;
 9. Sporthal Bredius (Rb 20-5-2020), geboekt op investering;
 10. Renovatie Indon school en Juliana Dalton school (Rb 10-6-2020), geboekt op investering;
 11. Uitvoeringskrediet herinrichting westzijde Station Naarden-Bussum (Rb 10-6-2020),geboekt op investering;
 12. Herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving (Rb 10-6-2020), geboekt op investering;
 13. Definitief Onderhoudsplan Rioolvervanging Energiestraat (Rb 10-6-2020), geboekt op investering;
 14. Definitief Onderhoudsplan Eikenlaan Muiderberg (Rb 10-6-2020), geboekt op investering;
 15. Definitief Onderhoudsplan Mariahoeve Muiden (Rb 10-6-2020), geboekt op programma 5 en op investering;
 16. 1e voortgangsverslag (Rb 1-7-2020), geboekt op alle programma’s;
 17. Jaarstukken 2019 (RB 1-7-2020), geboekt op alle programma’s;
 18. Project gebiedsontwikkeling Naarderheem (RB 1-7-2020), geboekt op programma 4.