1. Programma Inwoners en Bestuur

Financiële bijstellingen

Streekarchief

Terug naar navigatie - Streekarchief

Versterking van de archieffunctie in de regio door middel van fusie van de beide streekarchieven, gevestigd in Naarden en Hilversum, heeft bestuurlijke aandacht. Onderdeel van de fusie is een aanpassing van het budget aan de vereisten van digitale dienstverlening en archivering. De geraamde kosten van een externe procesbegeleider zijn in 2020 niet meer nodig (voordeel € 35.000).
Intussen werkt de eigen archiefdienst aan de toekomst van het verleden door archieven en collecties beschikbaar te maken voor inwoners en bedrijven. Voor het jaar 2020 waren hiervoor al extra middelen uitgetrokken.
Als gevolg van de coronamaatregelen is de studiezaal van het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen ongeveer de helft van het aantal uren per week geopend voor het publiek (ca. 6 uur i.p.v. 12 uur). De omstandigheden hebben de maatschappelijke behoefte aan digitaal beschikbare bronnen verder vergroot. De afgelopen jaren is er al telkens op kleine schaal veel geraadpleegd bronnenmateriaal gedigitaliseerd.
Voor het wegwerken van de laatste achterstanden en digitalisering zijn in 2021, evenals vorige jaren, extra middelen vereist: ditmaal in totaal € 40.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 35.000 voordeel (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 40.000 nadeel (incidenteel)

Digitale producten burgerzaken

Terug naar navigatie - Digitale producten burgerzaken

Het blijkt dat een deel van het geraamde budget voor de ontwikkeling van digitale producten kan vrijvallen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 75.000 voordelig (incidenteel)

Inhuur burgerzaken en coronacrisis

Terug naar navigatie - Inhuur burgerzaken en coronacrisis

In het 1e voortgangsverslag was aangeven dat er extra geld nodig leek m.b.t. inhuur. Dat blijkt deels niet nodig.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 25.000 voordelig (incidenteel)

Totaal programma 1

Terug naar navigatie - Totaal programma 1
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 augustus Wijzigingen 2e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 4.737 733 -32 5.438
Totaal baten -681 -20 -12 -713
Resultaat voor bestemming 4.056 713 -44 4.725
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming