Omschrijving (toelichting)

Het Right to Challenge - een bijzonder inwonersinitiatief waarbij een gemeentelijke taak wordt overgenomen door inwoners omdat zijn het beter kunnen- wordt verder geconcretiseerd. Die concretisering bestaat uit het formuleren van een aanpak voor Gooise Meren voor de komende jaren. Die aanpak zullen we gezamenlijk formuleren (gemeente, initiatiefnemers, partners). Daarbij betrekken we het Right to bid: het recht van burgerinitiatieven om maatschappelijk vastgoed te kopen.Toelichting

--

Kwaliteit

Zoals bij de Mid Term Review is aangegeven is besloten met de verdere ontwikkeling hiervan te wachten op de wijziging van de Gemeentewet en de model Inspraak- en Participatieverordening van de VNG.