Omschrijving (toelichting)

We vinden het belangrijk dat de buitenruimte voldoende aantrekkelijke mogelijkheden biedt voor onze inwoners om te spelen, te recreëren en te ontmoeten. Daar waar mogelijk benutten we kansen om initiatieven te ondersteunen  die hieraan bijdragen. Zo werken wij in 2022 aan het realiseren van een bewonersinitiatief om het basketbalveld in de Groene Long op te knappen en uit te breiden. Daarnaast hebben wij aandacht voor de wensen van de gebruikers van de verschillende skatevoorzieningen in onze gemeente en passen wij deze locaties daar waar mogelijk aan zodat de voorziening weer past bij de toegenomen gebruiksdruk.

 

Omschrijving (label)
Begroting 2022