Omschrijving (toelichting)

Het toetsingskader voor kapvergunningen willen wij beter laten aansluiten bij de huidige tijdgeest, het belang van bomen voor de biodiversiteit en de klimaatsveranderingen die wij ondervinden. Daarom wordt in 2022 een onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van alle bomen (gemeentelijk en particulier). Daarbij wordt ook gekeken naar de bijdrage van de bomen in het kader van vermindering hittestress, wateropvang om overlast te beperken, CO2-vastlegging etc. Bij noodzakelijke vervanging van boomstructuren, zoals bijvoorbeeld de populieren bij bedrijvenpark Gooimeer-Zuid vanwege veiligheid of gezondheid, wordt tijdig onderzocht welke diersoorten afhankelijk zijn van de bomen. In 2021 is onderzocht hoe de we de bomenrij kunnen vervangen met zo min mogelijk aantasting van de functie voor beschermde diersoorten, in 2022 worden de eerste bomen vervangen.

Omschrijving (label)
Begroting 2022