Omschrijving (toelichting)

Per 1 april 2022 worden hulpmiddelen als rolstoelen, scootmobiels, tilliften e.d. opnieuw regionaal aanbesteed.

Omschrijving (label)
Begroting 2022