Omschrijving (toelichting)

  • We monitoren maandelijks de uitgaven voor de individuele Wmo-hulpvoorzieningen door data te analyseren en te duiden. 
  • We benutten de Wet langdurige zorg (Wlz): we blijven scherp op welke zorg bij de Wlz hoort en welke bij de gemeente. Ook voorkomen we dat we als gemeente hulp- en ondersteuning betalen die onder onder een andere wet valt. Stichting MEE helpt cliënten bij de aanvraag van de Wlz-indicatie. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022