Omschrijving (toelichting)

In 2021 is de uitvoeringsnotitie Biodiversiteitsactieplan Gooise Meren opgesteld. Dit plan is een uitwerking van de ambities natuur en biodiversiteit uit de Visie Buitenruimte Het plan beschrijft aan de hand van  gekozen doelsoorten welke maatregelen nodig zijn om het leefgebied van deze soorten en de volgsoorten te verbeteren. In eerste instantie wordt ingezet op verbetering van doorgaande verbindingen. In 2022 starten we met het verbeteren van deze doorgaande ecologische verbindingen door omvorming van delen van gazons naar kruidenrijke bermen en extra aanplant van struiken en bomen in de groene hoofdstructuur. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022