Omschrijving (toelichting)

Bij het uitvoeren van grote werken (nieuwe aanleg, reconstructie, e.d.) in de openbare ruimte maken wij het onderhanden gebied klimaatbestendig.

De gemeente zet ook in op het klimaatbestendig inrichten van openbare gebouwen (denk aan het toepassen van groene daken en dergelijke). Daarmee wil de gemeente ook het goede voorbeeld geven.

Omschrijving (label)
Begroting 2022