Omschrijving (toelichting)

Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een regionaal Bibob-team in de Gooi- en Vechtstreek om na te gaan in hoeverre het juridisch mogelijk is om een dergelijke samenwerking te organiseren, wat de kosten hiervan zijn, welke formatie noodzakelijk is (regionaal en lokaal) en de bereidwilligheid tot een dergelijke samenwerking van gemeenten te onderzoeken.

Er wordt een privacy protocol ingesteld voor interne gegevensdeling. Voor een effectieve aanpak van ondermijning is het belangrijk dat signalen en informatie samenkomen. Hiervoor is binnengemeentelijke samenwerking en gegevensdeling essentieel. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022