Omschrijving (toelichting)

Wij zetten de persoonsgerichte aanpak (PGA) voort door te werken aan de aanpak voor:

  • personen die in aanraking geweest zijn met de politie;
  • personen die overlast veroorzaken in de woonomgeving;
  • personen met verward gedrag.

Hiervoor is de inzet en expertise van de beleidsterreinen zorg en veiligheid vereist. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022