Omschrijving (toelichting)

Wij zetten de integrale aanpak van risicojongeren voort. Doel van de integrale aanpak is om de signalen van risicojongeren vroegtijdig op te pakken. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022