Omschrijving (toelichting)

Wij werken integraal aan de aanpak van woonoverlast met het team maatschappelijk zorg van de Uitvoeringsdienst Sociaal domein, de afdeling Mens en Omgeving, de politie en met zorgpartners om de overlast in de woonomgeving te voorkomen en te bestrijden.  Zorgpunt is de toename van woonoverlast door verwarde, zorgmijdende personen en de beperkte invloed die we hierop hebben.

In het uiterste geval kunnen wij instrumenten inzetten zoals een last onder dwangsom, een tijdelijk huisverbod of een woningsluiting.

 

Omschrijving (label)
Begroting 2022