Omschrijving (toelichting)

Omdat er behoefte is aan uitbreiding van laagdrempelige dagopvang loopt er van half augustus 2021 tot 31 maart 2022 een pilot van Versa Welzijn voor een extra ontmoetingsgroep in het gebouw De Uitwijk te Bussum. Deze ontmoetingsgroep is bedoeld voor (licht) dementerenden. Daarnaast is deze groep breed toegankelijk voor de inwoner die behoefte heeft aan een zinvolle daginvulling of het aangaan van sociale contacten, en niet in staat is om hierin zelfstandig te voorzien. Tegelijk kan deze vorm van dagbesteding een mantelzorger ontlasten, doordat degene voor wie men zorgt gaat deelnemen aan de ontmoetingsgroep. Na de pilot volgt de evaluatie in 2022 om te bepalen of deze uitbreiding structureel kan worden. Het op deze manier versterken van het lokale aanbod is één van de lokale beheersmaatregelen om de oplopende zorguitgaven Jeugd/Wmo terug te dringen (relatie met Verkenning naar een financieel gezond sociaal domein).

Omschrijving (label)
Begroting 2022