Omschrijving (toelichting)

Om antwoord te geven op transformatie-verzoeken vanuit de samenleving / ontwikkelaars (van bedrijvigheid naar woningen) stellen we een kader op om Transformatie vraagstukken doordacht en strategisch te kunnen beantwoorden.

Omschrijving (label)
Begroting 2022