Omschrijving (toelichting)

Eind 2021/begin 2022 stellen we beleidsaanpassingen voor t.a.v. het honoreren van verzamelaanvragen voor woningaanpassingen in woon(zorg)complexen en scootmobielstallingen. Deze heroverweging is naar aanleiding van verzoeken van zorgaanbieders, woningcorporaties en brandweer.

Omschrijving (label)
Begroting 2022