Omschrijving (toelichting)

We stimuleren de ontwikkeling van de stations Naarden-Bussum, Bussum-Zuid en P+R Muiden tot OV-knooppunt. Ook stimuleren we mobiliteitshubs onder meer om zoveel mogelijk mensen gebruik te laten maken van de buslijnen, als onderdeel van hun totale ketenreis. In 2022 participeren wij in de ontwikkeling van de stations door NS en ProRail. De provincie Noord-Holland ontwikkelt plannen voor de P+R Muiden. Wij zullen bezien welke kansen dit ons biedt

Omschrijving (label)
Begroting 2022