Omschrijving (toelichting)

Samen met bewonersgroepen krijgen wij beter zicht op wat er speelt in de buurt. Wij zijn gemakkelijk te benaderen bij vragen. Bewoners worden indien nodig geïnformeerd over het nemen van preventieve maatregelen. Wij helpen bewoners bij het vormen van een georganiseerde groepen.

Omschrijving (label)
Begroting 2022