Omschrijving (toelichting)

We willen de opschaling en afschaling van de jeugdbeschermingsmaatregelen versnellen. Het te bereiken maatschappelijk effect hiervan is dat gezinnen en kinderen eerder de meest passende hulp krijgen waardoor de hulp beter aansluit en een grotere kans van slagen heeft. Verergering van problemen gedurende een wachttijd wordt voorkomen. We voeren daarvoor twee pilots uit met een vernieuwde aanpak: 1.  Onderzoekstafel bij opschaling; 2. Toetsingstafel bij afschaling.

Het onderzoek naar de meest passende maatregel en jeugdhulp door Gecertificeerde instellingen en Raad van Kinderbescherming vindt in beide pilots niet meer na elkaar plaats maar gelijktijdig met elkaar aan tafel. Daarbij zijn dan in principe ook de jeugdige 12+ en ouders aanwezig.  Na evaluatie wordt in 2022 besloten of de werkwijze van de pilots structureel wordt ingevoerd.

Omschrijving (label)
Begroting 2022