Omschrijving (toelichting)

De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen en vraagt ons dit ook te doen. De Omgevingswet betreft het fysieke domein en brengt op dit terrein allerlei veranderingen met zich mee: nieuw beleid, nieuwe regels, nieuwe instrumenten, nieuwe procedures, nieuwe rollen en nieuwe mogelijkheden. Een groot deel van onze organisatie krijgt er in meerdere of mindere mate mee te maken. Het jaar 2021 was vooral het jaar van oefenen, bijvoorbeeld hoe organiseren we de omgevingstafel? Een omgevingstafel is een nieuwe vorm van participatie. Het is een expertmeeting waarbij naast de interne adviseurs ook externe adviseurs (ketenpartners) en experts uit de omgeving (afvaardiging omgeving) deelnemen. Met elkaar wordt het initiatief en de bijbehorende aspecten in drie tafelrondes beoordeeld en verbeterd. Onze ervaringen passen we toe in 2022.

Omschrijving (label)
Begroting 2022