Omschrijving (toelichting)

Gooise Meren streeft ernaar om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn. De vraag door eigenaren van monumenten en panden in beschermde stads-en dorpsgezichten naar de mogelijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen past daarbinnen. Tegelijkertijd zijn we zuinig op ons erfgoed.  Het vergroten van de mogelijkheden voor verduurzaming van erfgoed is een enorme opgave,  We zoeken actief naar mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen in samenspraak met inwoners en instellingen en op een betaalbare wijze. Een voorbeeld hiervan is het glasproject in Naarden-Vesting.  Ook zetten we in op het vergroten van informatie en communicatie rondom duurzaamheidsmaatregelen aan erfgoed.

Omschrijving (label)
Begroting 2022