Omschrijving (toelichting)

De gemeenteraden hebben middels zienswijzen op de Grondstoffenvisie een duidelijke voorkeur aangegeven voor een nieuw ontwikkelperspectief en zich daarbij uitgesproken over Diftar, de inzameling van PMD en het benutten van kansen in relatie tot andere maatschappelijke opgaven. De visie beschrijft hoe we in de regio Gooi en Vechtstreek met onze grondstoffen en reststromen willen omgaan, en hoe we deze willen inzetten in de weg naar een circulaire en toekomstbestendige economie. De grondstoffenvisie vormt het kader voor het GAD-uitvoeringsplan van afval en grondstoffeninzameling dat eind 2021 zal worden opgesteld.

Omschrijving (label)
Begroting 2022