Omschrijving (toelichting)

Door verbinding te zoeken en te onderhouden met o.a. burgers, woningcorporaties, zorginstanties en verzekeraars, maar ook met interne partners zullen we de bewustwording vergroten van de participatie in eigen veiligheid. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022