Omschrijving (toelichting)

We verbeteren en/of ontwikkelen managementinformatiesystemen waardoor organisatiebreed betere sturingsinformatie ontstaat over de dienstverleningsprocessen. In 2021 zijn belangrijke stappen gezet om inzicht te krijgen in de sturing- en monitoring op de dienstverleningsprocessen voor zowel de frontoffice als de backoffices. Er zijn al wat dashboards gemaakt die gebruikt worden door de managers. In 2022 wordt deze basis verder uitgebreid om vanuit een abstract kader verder in te kunnen zoomen naar detailinformatie. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022